Neurologie - dětská

NOVINKA: od 4/2021 ORDINACE UKONČENA

mudr. paulas

MUDr. Lukáš Paulas

Působí na Klinice dětské neurologie, 2. lékařské fakulty UK a FN Motol - Praha. 8 let pracoval na pediatrické klinice a od roku 1996 se věnuje dětské neurologii. Má dvě atestace z pediatrie, nástavbovou atestaci z dětské neurologie. Má kvalifikaci v oboru klinické elektroencefalografie. Je členem Společnosti dětské neurologie a členem České pediatrické společnosti ČLS JEP. Přednášel na odborných seminářích a celostátních konferencích. V současné době pracuje jako vedoucí lékař oddělení na Klinice dětské neurologie FN Motol.

Na tuto odbornost nemáme zatím uzavřenou smlouvu s VZP (111). Ohledně dalšího postupu kontaktujte recepci.

Dětská neurologie je samostatný medicínský obor. Svým rozsahem pokrývá celé spektrum dětského věku od narození do 18 let. Zabývá se nemocemi nervového systému a úzce spolupracuje zejména s pediatry. Do okruhu dětské neurologie spadají onemocnění centrálního a periferního nervového systému a onemocnění z okruhu nervosvalových chorob. Z hlediska diagnosy jsou to především záchvatová onemocnění (epilepsie), zánětlivá onemocnění (záněty mozkových obalů, mozku, míchy, periferních nervů), vrozené vady nervové soustavy, dětská mozková obrna. Vyšetřovací metody dětské neurologie hodnotí mimo jiné i psychomotorický vývoj dítěte a odhalují jeho poruchy již v raném věku.

Kontakty

Poliklinika Dolní Břežany

Dělnická 120
252 41 Dolní Břežany

Jen 20 minut od METRA C Kačerov

Informace k jednotlivým ordinacím naleznete zde.

Recepce

Telefon:
+420 245 006 450

+420 608 952 527

v odpoledních hodinách preferujeme volání na mobilní telefon

recepce@poliklinikabrezany.cz

Kontakty do jednotlivých ordinací.

mapa polikliniky