Diabetologie

Diabetologie

  • MUDr. Peter Girman PhD
  • Doc. MUDr. Radko Komers PhD,
 Ordinační hodiny Kontakty
dle rozpisu aktuálních ordinací Telefon +420 277 000 222
 

Ambulance nabírá nové pacienty se všemi typy diabetu včetně gestačního diabetu,  genetických forem cukrovky nebo diabetu vzniklého při postižení exokrinní funkce pankreatu.  

V  ambulanci  se provádí pravidelné kontroly i jednorázové konzultační návštěvy a edukační pohovory zaměřené na selfmonitoring, počítání sacharidů, aplikaci inzulínu. Nabízíme  ošetření  pacientů s pokročilými mikro či makrovaskulárními komplikacemi diabetu.  Pokud máte zájem o společnou péči či konzultaci léčby pacientů, lze je objednat na tel  245 006 450 nebo emailem na recepce@poliklinikabrezany.cz

MUDr. Peter Girman PhD je primářem Kliniky diabetologie a zástupcem přednosty Kliniky diabetologie IKEM. Má 19 let praxe s léčbou pacientů, kteří mají již rozvinuté pokročilé komplikace diabetu. V diabetologii se zaměřuje na výběr vhodných kandidátů k transplantační léčbě, jejich indikaci, potransplantační průběh a dlouhodobé sledování. Mimo to klade důraz na prevenci vzniku komplikací diabetu, aplikaci a používání nových léků s prokázaným efektem, léčbu vzácnějších i běžných typů diabetu. Za nejdůležitější však považuje informovanost pacienta a jeho vzdělání v oblasti diabetu.

Kontakty

Poliklinika Dolní Břežany

Dělnická 120
252 41 Dolní Břežany

Jen 20 minut od METRA C Kačerov

Informace k jednotlivým ordinacím naleznete zde.

Recepce

 

CALL CENTRUM

277 000 222

recepce@poliklinikabrezany.cz

Call centrum není pro volání a objednávání do těchto ordinací:

PL -  Dr.Potužník, Kardiologie

PLDD - Dr. Nováková, Dr. Zárubová

ORL, Oční, Zubní, Dentální hygiena

zde kontakty do jednotlivých ordinací.

 

mapa polikliniky